จำนวน     ครั้ง
   
 
 
 
 
 
        
อ่านต่อ
เรียนเชิญศัลยแพทย์ทุกท่านส่งบทความวิชาการและงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ในวารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป
        
อ่านต่อ
แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมหมดไฟ
        
อ่านต่อ
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในโอกาสต่อไป
        แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในโอกาสต่อไป..จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน การจัดประชุม Interhospital Grand Round, Surgical Review, Pathological Conference และ X-ray Conference เป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน..
อ่านต่อ
กลับหน้าหลัก