จำนวน     ครั้ง
   
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
        
อ่านต่อ
แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมหมดไฟ
        
อ่านต่อ
ประชุมวิชาการ Interhospital Grand Round
        ขอเชิญประชุมวิชาการ Interhospital Grand Round ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 5-6 ชั้นP3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
อ่านต่อ
Endocrine Surgery
        
อ่านต่อ
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในโอกาสต่อไป
        แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในโอกาสต่อไป..จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน การจัดประชุม Interhospital Grand Round, Surgical Review, Pathological Conference และ X-ray Conference เป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน..
อ่านต่อ
กลับหน้าหลัก