สมัครสมาชิกสมาคมฯ click to login now
   
ระัดับสิทธิ์ผู้ใช้งาน: บุคคลทั่วไป
   
 
   
Breast Surgery Video
 
 
  เพิ่มเติม..
   
 
   
     
  เพิ่มเติม.. 
   
 
   
จำนวน     ครั้ง
   
 
   
     
  ภาพกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคมฯ
  เพิ่มเติม.. 
   
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
     ..
     ..
     เรียนเชิญศัลยแพทย์ทุกท่านส่งบทความวิชาการและงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ในวารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป..
      เนื่องในโอกาสที่กระผมได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง และจะพยายามทุ่มเทกายใจเพื่อพัฒนาสมาคมฯ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรี และเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมฯ....
     การประกันคุณภาพศัลยแพทย์ไทย..
 
        
อ่านต่อ
เรียนเชิญศัลยแพทย์ทุกท่านส่งบทความวิชาการและงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ในวารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป
        
อ่านต่อ
แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมหมดไฟ
        
อ่านต่อ
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในโอกาสต่อไป
        แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในโอกาสต่อไป..จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน การจัดประชุม Interhospital Grand Round, Surgical Review, Pathological Conference และ X-ray Conference เป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน..
อ่านต่อ
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
การประชุมวิชาการประจำปี 2563
        ขอเชิญประชุมวิชาการ ประจำปี 2563
อ่านต่อ
ประชุมวิชาการส่วนภูมภาค Update in Surgery 2018
        ชอเชิญสมาชิก และศัลยแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมศัลยแพทย์ส่วนภูมิภาค Update in Surgery 2018 จัดโดยสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ลงทะเบียนฟรีโดยการสแกน QR code
อ่านต่อ
 
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
Journal Vol.9 No.2 Journal Vol.9 No.3 วารสารฉบับที่ 12 วารสารฉบับที่ 11
 
วารสารทั้งหมด
 
 
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 17 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 16 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 13 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 12
 
หนังสือทั้งหมด