สมัครสมาชิกสมาคมฯ click to login now
   
ระัดับสิทธิ์ผู้ใช้งาน: บุคคลทั่วไป
   
 
   
Breast Surgery Video
 
 
  เพิ่มเติม..
   
 
   
     
  เพิ่มเติม.. 
   
 
   
จำนวน     ครั้ง
   
 
   
     
  ภาพกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคมฯ
  เพิ่มเติม.. 
   
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
     Slide Presentation surgical board preview 2017..
      เนื่องในโอกาสที่กระผมได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง และจะพยายามทุ่มเทกายใจเพื่อพัฒนาสมาคมฯ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรี และเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมฯ....
     การประกันคุณภาพศัลยแพทย์ไทย..
 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 30
        เรื่อง "Approach and Current Management in General Surgery" ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย
อ่านต่อ
แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมหมดไฟ
        
อ่านต่อ
ประชุมวิชาการ Interhospital Grand Round
        ขอเชิญประชุมวิชาการ Interhospital Grand Round ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 5-6 ชั้นP3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
อ่านต่อ
Endocrine Surgery
        
อ่านต่อ
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในโอกาสต่อไป
        แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในโอกาสต่อไป..จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน การจัดประชุม Interhospital Grand Round, Surgical Review, Pathological Conference และ X-ray Conference เป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน..
อ่านต่อ
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
 
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
Journal Vol.9 No.2 Journal Vol.9 No.3 วารสารฉบับที่ 12 วารสารฉบับที่ 11
 
วารสารทั้งหมด
 
 
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 17 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 16 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 13 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 12
 
หนังสือทั้งหมด